Stuur Organisatie en Advies
 

Visie

Stuur Organisatie & Advies ziet samenhang als de bepalende factor voor het succes van organisaties. Samenhang in strategie en operationele uitvoering; samenhang tussen mensen, middelen en hun competenties. In de visie van Stuur Organisatie & Advies heeft elke organisatie drijvende krachten die haar uniek maken. Als het toevoegen van waarde onder druk staat, is het zaak om oog te krijgen voor wat de drijvende krachten remt.

Stuur Organisatie & Advies brengt kritieke problemen in kaart, organisatie breed of op procesniveau, en werkt met u aan het opheffen van die belemmeringen door het onderzoeken en realiseren van automatiseringsoplossingen.

Zo wordt de weg vrijgemaakt voor groei. Zo komt het stuur van een organisatie weer stevig in handen.

Expertise

Stuur Organisatie & Advies is het bureau van zelfstandig gevestigd managing consultant Ard Zonneveld. Ard heeft zijn opleidingsachtergrond in Marketing (NIMA A+B) en Bedrijfskunde (IBO). Kennis van vreemde talen omvat Duits en Engels op een gevorderd niveau. Zijn ervaring heeft hij opgebouwd in een 20-jarige carrière in het bedrijfsleven. In deze periode heeft Ard diverse operationele, besturende en beleid makende functies bekleed bij handelsbedrijven en in de bedrijfssoftware-industrie.

Ard wordt gewaardeerd om zijn verfrissende manier van denken gericht op toegevoegde waarde. Hij is conceptueel en analytisch sterk, waarbij hij steeds verbinding zoekt tussen strategie en uitvoering; tussen mensen in organisaties met hun vragen: wat willen we en hoe doen we dat dan?

Projecten

Enkele succesvol uitgevoerde projecten:

 • Tsubaki Europe: business consultancy en projectmanagement van een ERP en CRM-implementatie voor een internationaal gevestigde onderneming
 • Rinos: business consultancy voorafgaand aan een CRM-implementatie met als doel het vergroten van de effectiviteit van de verkoopbinnendienst
 • Van Walraven Bouw- / Installatiematerialen: projectmanagement van een ERP-implementatie bij een multi-site onderneming
 • UNIT4 Business Software: beleidsontwikkeling door het formuleren en in uitvoering geven van strategische en operationele productplannen ten behoeve van bedrijfssoftware en ICT-dienstverlening

Aanbod

Het aanbod van Stuur Organisatie & Advies omvat:

 • Consultancy op het snijvlak van business en ICT
  • Bepalen van veranderbehoefte en automatiseringsbehoefte vanuit ondernemingsambities en procesanalyse
  • Begeleiding van selectietrajecten van ERP, CRM en E-commerce systemen
 • Intern projectmanagement van implementaties van bedrijfs(brede) softwaresystemen
 • Beleidsontwikkeling gericht op producten en diensten
  • Advisering inzake Business Development
  • Projectmanagement ten behoeve van product- en dienstontwikkeling

Contact

Ard Zonneveld

Ard Zonneveld
Managing Consultant

Conradlaan 13
2627 BT Delft
M / 06 300 533 40
E / info@stuur.org
I / www.stuur.org